Izolacje pianką PUR

Start / Oferta / Izolacje pianką PUR

Poliuretanowa pianka natryskowa błyskawicznie zdobywa coraz większą popularność i stopniowo wypiera tradycyjne metody ociepleń takie jak wełna mineralna czy styropian. Swój sukces zawdzięcza unikalnym właściwościom technicznym, uniwersalności zastosowania oraz doskonałości i niezawodności aplikacyjnej. Izolacja natryskowa jest idealnym rozwiązaniem dla budynków mieszkalnych, rolniczych i przemysłowych, obiektów sakralnych i użyteczności publicznej- istniejących i nowo-wznoszonych. Nieoceniona w przypadku budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Pianka natryskowa posiada szereg wyjątkowych zalet, które pozwolą na zwrot inwestycji w bardzo szybkim czasie.

Systematyka podziałów pianek (wg. różnych kryteriów i cech) jest szeroka ale tutaj wspomnijmy najczęściej podnoszony, podczas wyboru rodzaju. Ze względu na strukturę finalnego produktu pianki PUR dzielimy na otwarto- i zamknięto-komórkowe. Występują również pianki o strukturach pośrednich, gdzie udział komórek obydwu rodzajów wynosi np. 50/50 % ale o nich w innym miejscu (i nieco później).

Pianka otwarto-komórkowa


Pianka Otwarto-komórkowaStruktura otwarto-komórkowej pianki natryskowej (w skrócie: OK) w dużym powiększeniu przypomina pumeks. Labirynt mikroskopijnych pęcherzyków i kanalików których ścianki nie stanowią zamkniętych sfer lecz łączą się pod różnymi kątami, stanowi duży opór dla swobodnego ruchu powietrza, zarazem nie blokując powolnego, stopniowego przenikania pary wodnej. Powstanie takiej struktury jest możliwe dzięki procesowi spieniania w którym główną rolę pełnią para wodna i dwutlenek węgla.

Natryskowa pianka OK sprawdza się doskonale przy ocieplaniu poddaszy, w systemach tzw. kanadyjskiego szkieletu drewnianego, ścian i stropów od strony wewnętrznej budynków jak również na elewacjach, w ramach metody lekkiej-suchej. Cechuje ją trwała, duża elastyczność co, w połączeniu z bardzo małą wagą i przyczepnością, sprawia, że nie wystąpią pęknięcia i odspojenia od elementów budynku i powierzchni zastosowanych materiałów. To bardzo istotna zaleta, zwłaszcza w przypadku stale „pracujących” elementów więźby dachowej. Niski opór dyfuzyjny dla pary wodnej pozwala, mówiąc potocznie, „oddychać” elementom z litego drewna pokrytym pianką OK. Dzięki temu więźba dachu czy konstrukcja ściany lub stropu jest bezpieczna. Nie zostaną trwale zawilgocone co jest, z reguły, początkiem destrukcji przez gnicie czy zagrzybienie. Niski opór dyfuzyjny jest również szczególnie ważną cechą gdy musimy przeprowadzić termorenowację stropów i dachów obiektów zabytkowych. Sklepienia zabytkowych kościołów, ze względu na zastosowane zaprawy wapienne, są szczególnie wrażliwe na długotrwałe zawilgocenia. Może do nich dojść w wyniku zastosowania izolacji o dużym oporze np, styropianu czy pianki ZK. Dla takich obiektów natryskowa pianka otwarto-komórkowa jest szczególnie dedykowana. Sposób aplikacji dla którego nie ma znaczenia geometria powierzchni pozwala, z absolutną szczelnością, wykonać ciągłą izolację na sklepieniach każdego kształtu i rodzaju.

Pianka zamknięto-komórkowa


Pianka Zmknięto-komórkowaStruktura pianki zamknięto-komórkowej (w skrócie ZK) składa z zamkniętych, mikroskopijnych pęcherzyków, wypełnionych, w zależności od zastosowanego środka spieniającego, gazami o niskiej przewodności cieplnej lub powietrzem. Jest jednym z najlepszych, powszechnie stosowanych materiałów izolacyjnych. Klasyczne pianki zamknięto-komórkowe, spieniane substancjami z rodziny HFC, z powodu wymagań temperaturowych i wilgotnościowych, jakie muszą być spełnione podczas aplikacji, mają ograniczony okres wykonywania, bez podejmowania innych rozwiązań technicznych. Pianki spieniane wodą mają znacznie większą tolerancję temperaturowo-wilgotnościową i dlatego mogą być wykonywane, prawie, przez okrągły rok.

Stosują różne odmiany, zwłaszcza w zakresie gęstości, pianka ZK znajduje doskonałe zastosowanie w ocieplaniu dachów i stropodachów płaskich (nanoszona od góry i zabezpieczona przed oddziaływaniem UV odpowiednią powłoką), a także w ocieplaniu i poprawieniu hydroizolacji fundamentów i podłóg w obiektach mieszkalnych. To również dokonała, stosowana masowo technologia ocieplenia i termorenowacji obiektów przemysłowych, sportowych, przechowalni warzyw i owoców, czy budynków gospodarczych – obór, kurników, chlewni itp. Aby przeprowadzić termorenowację dachu nie jest konieczne usunięcie wcześniejszych pokryć dachowych. Cechy technologii aplikacji natryskowej dają duże możliwości stosowania w trudno dostępnych miejscach oraz na powierzchniach o bardzo dużej ilości utrudnień, zarazem przy zachowaniu ciągłości i szczelności. Duża trwałość odpowiednio wykonanych izolacji oraz odporność na szeroki zakres temperatur stanowi, że jest to bardzo dobry wybór dla planujących dalekosiężnie inwestorów.

Pianki ZK, ze względu na dużo większe gęstości oraz zamkniętą strukturę cechują się znacznie wyższymi parametrami mechanicznymi. Największe gęstość i twardość osiągają pianki stosowane do izolacji dachów płaskich lub miejsc pod duże obciążenia np. komunikacyjne.


Częste pytanie a zarazem zasadniczy spór to: jakiego rodzaju pianka PU ma być zastosowana do ocieplenia dachu o klasycznej, charakterystycznej dla Polski, drewnianej więźbie? Kluczem, który jasno określa zakresy stosowania pianek, jest wynikająca z rodzaju struktury olbrzymia różnica w oporze dla dyfuzji (przenikaniu) pary wodnej. Stara, sprawdzona zasada odnośnie stosowania materiałów powlekających i otaczających drewno lite jest prosta. Drewno musi być otoczone materiałami o niższym (nawet znacznie) oporze dyfuzyjnym. Warunek ten świetnie spełnia pianka OK, natomiast pianki ZK, podobnie jak EPS czy XPS, mają znacznie wyższy (>70) niż drewno (zwłaszcza wilgotne: 25) współczynnik względnego oporu dyfuzyjnego. Stąd znaczne ryzyko, że na styku drewna i pianki ZK może dochodzić do wystąpienia stałego zawilgocenia. W połączeniu z wyższą temperaturą stanowi to zespół warunków korzystnych dla rozwoju zagrzybienia, gnicia lub innych chorób drewna. To jest kluczowa przyczyna dlaczego, pomimo znacznie lepszej, deklarowanej, izolacyjności pianek ZK, nie powinno się ich stosować do szczelnych aplikacji na konstrukcje z litego drewna. Znane są również przypadki pękania pianek ZK, zwłaszcza zastosowanych na podłożach wiotkich, takich jak np. membrana dachowa. Możliwe, że stoją za tym błędy popełnione przez wykonawców (niska wiedza i kompetencje) jednak zdecydowanie, ze względu na zjawisko znacznego skurczu pianki ZK, najlepszymi dla niej podłożami są stabilne wymiarowo powierzchnie mineralne (ceramika, zaprawy, beton), metalowe (blachy, profile stalowe) czy impregnowane i wodoodporne płyty drewnopochodne (sklejka, OSB).

Top