Zastosowanie

Przedstawiamy przykłady izolacji pianką OK oraz innymi, dedykowanymi dla pozostałych przypadków, piankami. Ze względu na to, że przykłady są, w dużym stopniu, uproszczone oraz występuje o wiele więcej wariantów, proszę traktować załączone schematy wyłącznie poglądowo.

Liczymy, że z Państwa strony będziemy otrzymywać zapytania dotyczące zalecanego, prawidłowego rozwiązania izolacji cieplnych i akustycznych. Nasza wiedza oparta na wykształceniu i doświadczeniu, własne rozwiązania oraz ścisła współpraca konsultacyjna z autorytetami w tej dziedzinie są do Państwa dyspozycji. Najlepszym sposobem doprecyzowania optymalnego rozwiązania jest ZAPYTANIE telefoniczne lub mail’owe a następnie bezpłatne i niezobowiązujące oględziny.

Dużym problemem polskiego rynku aplikacji pianek jest wieloletni brak jednoznacznie opracowanych zaleceń i wymagań rozwiązań technicznych w różnych przypadkach technicznych i klimatycznych. Na to nałożyła się tzw. wolność rynkowa i mamy sytuację gdzie do jednego poddasza jest tyle wersji technicznych ilu oferentów usługi, a czasem nawet więcej. Importerzy systemów z macierzystego dla technologii kontynentu, Ameryki Północnej, nie opracowali stosownych katalogów rozwiązań i zaleceń dostosowanych do warunków klimatycznych i tradycji budowlanej w Europie Środkowej. Efektem tego jest stosowanie rozwiązań złych lub niewystarczających w naszych realiach.

Nie wolno bezpośrednio, bezrefleksyjnie stosować takich samych rozwiązań technicznych tylko dlatego, że aplikator zobaczył filmik na kanale YT. Rzeczywista odpowiedzialność za złe wykonanie dachu, NAJDROŻSZEJ przegrody budowlanej, która dodatkowo wystawiona jest na największe obciążenia klimatyczne i fizyczne,  jest bardzo duża. Problemem branży jest to, że powstało i funkcjonuje mnóstwo firm bez elementarnej wiedzy o fizyce budowli, obowiązujących regulacjach oraz poczucia odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie. Sugerujemy aby, do czasu opracowania i publikacji wyników badań i zaleceń technicznych, stosować zasady i reguły o podwyższonym bezpieczeństwie.

Ściśle współpracujemy z działem technicznym PCC Prodex, Stowarzyszeniem Cieśli i Dekarzy oraz autorytetami w dziedzinie fizyki budowli i rozwiązań technicznych dachów.  Po to aby zapewnić Państwu solidne, trwałe i gwarantowane rozwiązania. Tylko wtedy będziecie mogli przez długie lata mieć satysfakcję z właściwego wyboru technologii, systemu materiałów oraz wykonawcy prac.

Natrysk izolacji na blachę lub blacho-dachówkę

Natrysk PUR na blachęPianka OK jest świetnym ociepleniem dachów pokrytych blachą trapezową czy blacho-dachówką. Na poddaszu bez zabudowy, wykonanie takiej izolacji możliwe jest przez natrysk pianki bezpośrednio na spód pokrycia. Jednak w większości przypadków zalecamy wcześniejszy montaż membrany paro-przepuszczalnej. Trwałość pokrycia i przewidywana jego wymiana, wymaga odseparowania pianki od pokrycia. Pamiętać należy, że wykonanie szczeliny wentylacyjnej wymusza zapewnienie skutecznej cyrkulacji powietrza. Niezbędnym będzie wykonanie odpowiednich wlotów i wylotów powietrza. Jeżeli pokrycie jest wykonane z blachy o gwarantowanej długowieczności, a we wnętrzu dodatkowo zastosowano wydajną wentylację która obniża wilgotność powietrza, można rozpatrzyć natrysk bezpośrednio na blachę. Raz wykonana pianka OK i jej parametry, utrzymują się na przestrzeni kilkudziesięciu lat na niezmiennym poziomie. Konieczność szczeliny wentylacyjnej ponad ociepleniem a pokryciem jest bezwzględnie konieczna dla wełny mineralnej, o niskim oporze konwekcyjnym. W takiej izolacji, wskutek w/w zjawiska konwekcji i związanego z nim narastającego zawilgocenia, niezbędne jest zapewnienie osuszającego ruchu powietrza. NIEZBĘDNA konsultacja telefoniczna.

Natrysk izolacji na membranę paro-przepuszczalną

Natrysk PUR na membraneNajczęstszy przypadek stosowania pianki OK to natrysk na membranę paro-przepuszczalną. Zalecane jest zastosowanie membrany o wysokich parametrach. Jest optymalną barierą ograniczającą rozrost pianki w niepożądanym kierunku. Prawidłowo aplikowana pianka nie wypycha folii na zewnątrz i nie łączy się z zewnętrzna częścią dachu czyli dachówką lub blacho-dachówką. Efekt ten uzyskujemy dzięki naturalnemu rozrostowi pianki w kierunkach wolnych przestrzeni. Kolejną zaletą pianki jest jej gęstość: 8-10 kg/m3. W porównaniu do wełny jest 3-5 razy lżejsza, oczywiście przy założeniu, że wełna jest sucha. Wklejenie i pewne „rozparcie” pomiędzy krokwiami powoduje, że pianka nie obciąża membrany. Rzeczywistą jakość montażu folii wstępnego krycia i potrzebę ew. korekty można określić podczas oględzin. OFERUJEMY bezpłatną, profesjonalną konsultację.

Natrysk izolacji na płyty OSB

Natrysk PUR na OSBPianka OK to pianka która jest wykorzystywana do wykonywania izolacji termicznej poddasza gdzie dach szalowany jest płytami OSB lub odpowiednią sklejką. Ze względu na znacząco większy opór dyfuzyjny płyt drewno-pochodnych, od np. desek, należy przeprowadzić analizę i konsultację indywidualną. Jeżeli izolacja wykonywana jest na poddaszach bez zabudowy to, z reguły można ją zastosować bezpośrednio. Wtedy, podobnie jak w przypadku dachu odeskowanego nie jest konieczne wykonanie przestrzeni dylatacyjnej pomiędzy materiałem izolacyjnym a płytą OSB, dzięki czemu ograniczamy przewiewy powietrza w przegrodzie, co ma wpływ na skuteczność izolacji. Zalecamy jednak, aby w przypadkach zabudowania takiej przegrody skonsultować to z nami. ZALECANA profesjonalna konsultacja.

Natrysk izolacji na deskowanie

Natrysk PUR na deskowaniePianka OK została opracowana do wykonywania izolacji  poprzez natrysk na deski i płyty. Jest paro-przepuszczalna, dzięki czemu para wodna wędrująca z konstrukcji drewnianej dachu nie jest zatrzymywana w izolacji. Należy jednak pamiętać, że drewno naturalnie, wymienia z otoczeniem pewną ilość pary wodnej. Bilans wilgotności w przypadku takiej przegrody jest bardzo ważny. Utrzymujące się zawilgocenie drewna konstrukcyjnego może je uszkodzić, stosunkowo, szybko. Stara, sprawdzona zasada obowiązująca przy stosowaniu drewna stanowi, że nie można go zamykać materiałami o dużo większym oporze dyfuzyjnym niż samo drewno. Współczynnik µ (względny opór dyfuzyjny) dla drewna wilgotnego wynosi 25. Zatem nie wolno używać materiałami o oporach znacznie wyższych, takich jak pianka ZK czy styropian (µ≥60). Stosowana przez nas pianka OK: Crossin Attic Soft ma bardzo niski współczynnik µ=3,0.

Wstępne krycie z materiałów o wysokim lub bardzo wysokim oporze dyfuzyjnym jak papy czy membrany PCV, wymaga wykonania, pod deskami, skutecznie działającej szczeliny wentylacyjnej. Dla sprawnego działania, szczelina wymaga ukształtowania przepływu powietrza co pociąga za sobą wykonanie stosownych wlotów pod okapem i wylotów w kalenicy lub ścianach szczytowych. Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania bezpłatnej analizy. NIEZBĘDNA konsultacja telefoniczna.

Natrysk PUR na membranePianka OK to pianka, którą stosujemy bezpośrednio na membranę paro-przepuszczalną. Zalecamy aby zakładki membrany były zaklejone taśmą zaleconą przez producenta membrany. Membrana wystarczająco ogranicza rozrost pianki w niepożądanym kierunku. Prawidłowo wykonywana pianka OK nie wypycha membrany do góry a jej rozrost skierowany jest do dołu. Zaletą pianki OK jest jej mała waga: ok. 2 kg /m2. W porównaniu do wełny jest 5-krotnie lżejsza. Oczywiście, wełny suchej. Przyczepność a zarazem zwięzłość pianki OK powoduje, że jej ciężar jest przekazywany bezpośrednio na krokwie, dlatego nie obciąża folii paro-przepuszczalnej. Membrana dachowa jest zdecydowanie najczęstszym podłożem aplikacji pianki OK. SKORZYSTAJ z bezpłatnej konsultacji.

Natrysk PUR na OSBPrawidłowe rozwiązanie, w przypadku ocieplenia pianką OK, poddasza, którego dach szalowany jest płytami OSB lub sklejką wymaga uwzględnienia kilku czynników. Płyty drewnopochodne charakteryzują się znacznie wyższym oporem dyfuzyjnym niż deskowanie. Określenie konieczności wykonania szczeliny wentylacyjnej pomiędzy pianką OK a płytami OSB, wymaga analizy, poprzedzonej oględzinami. Wiele czynników, zwłaszcza związanych z wielkością migracji pary wodnej, szczelności od strony mieszkalnej czy systemu wentylacji ma wpływ na przyjęcie określonego rozwiązania. KONIECZNA konsultacja telefoniczna.

Natrysk PUR na deskowanieJak powyżej, należy wykonać bilans cieplno-wilgotnościowy przegrody. Pianka OK została stworzona do aplikacji na drewno, jednak popularna w Polsce Centralnej metoda wstępnego krycia z użyciem papy na deskowaniu, wymaga wnikliwej analizy. Dbałość o trwałość dachu wymaga zapewnienia odprowadzenia nadmiaru pary wodnej, która przedostanie się pod papę. Złe rozwiązania mogą spowodować szybką degradację dachu. Stara, sprawdzona zasada przy stosowaniu drewna litego stanowi, że nie można go „zamykać”, bez możliwości wyschnięcia, materiałami szczelnymi dla pary wodnej. Skomplikowany układ dachu będzie wymagał wnikliwej analizy cyrkulacji powietrza. To zadanie wymaga prawdziwych profesjonalistówWYJĄTKOWO niezbędna konsultacja!

Pianka OK jest pianką, której zastosowanie przewidziane jest również w takich miejscach jak stropy między-kondygnacyjne. Sposób użytkowania pomieszczeń decyduje o sposobie konstruowania zamykających je stropów. Zależnie od położenia podłogi czy stropu w budynku, stosuje się zróżnicowane grubości izolacji, które muszą spełniać różne wymagania dotyczące izolacyjności termicznej i akustycznej. Oczekujemy, że strop, który jest dobrze zaizolowany uchroni nas od strat ciepła i równocześnie od uciążliwych odgłosów innych użytkowników. Pianka OK pozwala wykonać izolację, która dzięki swojej budowie spełnia równocześnie obydwa te warunki czyli doskonale izoluje termicznie jak i akustycznie. Zastosowanie pianki otwarto-komórkowej skutecznie wpływa na zminimalizowanie mostków zarówno termicznych jak i akustycznych. Inwestor który nie chce stosować nieskutecznych, tradycyjnych rozwiązań, po analizie parametrów pianki OK decyduje się na jej zastosowanie. SKORZYSTAJ z bezpłatnej konsultacji telefonicznej.

Natrysk PUR na strop
Natrysk PUR na strop

Natrysk na beton lub cegłę

Natrysk na ścianęPianka OK to materiał, który zgodnie z jego przeznaczeniem możemy zastosować jako materiał izolacyjny do wykonania termoizolacji ścian i murów z cegły. Częstym problemem dla właścicieli mieszkań w kamienicach, obiektów zabytkowych i sakralnych jest wykonanie izolacji termicznej budynku od zewnątrz. Wynika to często z warunków formalno-prawnych. Zastosowanie Pianki OK daje możliwość wykonania izolacji obiektu od wewnątrz. Natrysk pianki można wykonać na podłoże, które jest niezaprószone, stabilne i zabezpieczone środkiem gruntującym. Fakt, iż natrysk wykonywany jest na ścianę pionową nie ma żadnego wpływu na jakość izolacji. Pianka w zamyśle technologicznym została do takich celów przygotowana. Poprzez odpowiedni dobór grubości izolacji możemy wpływać na wartość izolacyjną przegrody, a co za tym idzie wyeliminować przemarzanie w przegrodzie. Pianka OK coraz częściej jest wykorzystywana i brana pod uwagę przez inwestorów jako skuteczna i niezawodna metoda izolacji termicznej. ZAPRASZAMY do konsultacji telefonicznej.

Natrysk na blachę

Natrysk na ścianęPianka OK to materiał, dzięki któremu możemy wykonać izolację termiczną i akustyczną ścian zewnętrznych wykonując natrysk od wewnątrz na blachę. Pianka mimo tego, że natryskiwana jest na powierzchnie pionowe bardzo dobrze się do nich przykleja tworząc jednolitą warstwę izolacyjną pozbawioną łączeń. Dzięki temu uzyskujemy doskonałą izolacje, która odporna jest na wilgoć i zmienne warunki pogodowe. Szybkość instalacji pozwala wykonać nawet 500 m2 izolacji w ciągu jednego dnia.

Natrysk na deski lub płytę OSB

Natrysk na ścianęPianka OK pozwala wykonać izolację ścian domów o konstrukcji drewnianej i domów z bali. W przypadku ścian zewnętrznych w konstrukcjach domów szkieletowych, gdzie wykonujemy izolację ścian od wewnątrz Pianka OK doskonale się sprawdza. Biorąc pod uwagę, że producent pianki pochodzi z Kanady, ojczyzny domów szkieletowych o konstrukcji drewnianej izolacja ta została zweryfikowana przez ponad 300000 zadowolonych klientów. Jakość i trwałość tej izolacji została poddana próbie czasu oraz surowym warunkom klimatycznym. Piankę natryskujemy wypełniając konstrukcję ściany, następnie jeśli jest taka potrzeba ścinamy piankę specjalnym urządzeniem do cięcia pianki. W ten sposób wykonana izolacja gwarantuje obniżenie kosztów utrzymania budynku, wpływa korzystnie na drewno i płytę OSB eliminując wytworzenie się w przegrodzie grzybów i pleśni. Pianka OK jest materiałem paroprzepuszczalnym określonym potocznie „oddychającym” dzięki czemu wędrująca wilgoć z konstrukcji drewnianej nie magazynuje się w materiale izolacyjnym. Należy pamiętać również o tym, że drewno i deski pracują przez cały rok pobierając z otoczenia wilgoć jak również wydalając nadwyżkę wilgoci z własnej struktury. Bilans wilgotnościowy w przypadku takiej przegrody jest szczególnie ważny ponieważ wilgoć w materiałach konstrukcyjnych na przestrzeni stosunkowo niedługiego czasu wpływa degradacyjnie na jej trwałość. ZALECANA konsultacja telefoniczna.

Ocieplanie od zewnątrz ścian wielowarstwowych

Pianka OK jest świetnym rozwiązaniem izolacji termicznej elewacji budynków w systemie ścian wielowarstwowych. Jest wiele możliwości zastosowania pianki w tego typu przegrodach. Prostymi przykładami na to są nowo budowane galerie czy hotele, gdzie zwykle częścią zewnętrzną ściany są płyty ceramiczne lub wysokiej jakości drewno, które zamontowane jest na konstrukcji stalowej lub drewnianej. Dotychczas izolacje w tych miejscach wykonywano wełną lub styropianem. Zazwyczaj są to kawałki materiałów izolacyjnych, które docinane są „prawie na miarę” i wkładane w wolne przestrzenie. Inwestor ma wrażenie, że w ten sposób wykonana izolacja spełni jego wymagania dotyczące jakości izolacji termicznej przegrody. Niestety, duża ilość nieszczelności w ogromnym stopniu pogarsza skuteczność tak wykonanego ocieplenia. Izolacja wykonana metodą natrysku eliminuje tą wadę. Po zaizolowaniu, zależnie od przyjętego systemu elewacyjnego stosuje się lub nie, wysoko-przepuszczalną membranę. Dla elewacji panelowych lub desek zalecana jest jej ochrona, przede wszystkim, przed promieniami UV oraz warunkami atmosferycznymi. W sytuacji, kiedy na ścianę zewnętrzną zamontujemy płyty OSB lub płyty typu Farmacel nie ma konieczności montowania wiatro-izolacji. Rodzaje i technologie wykończeń jak dla systemów szkieletowych. WYMAGA konsultacji i oględzin.

Natrysk na posadzkePianka OK to pianka, która jest wykorzystywana do izolacji podłóg. Trwałe i dobre właściwości izolacyjne pianki są podstawowym zaletą także w przypadku podłóg nie tylko z punktu widzenia oszczędności energii, ale także utrzymania temperatury pomieszczenia. Należy pamiętać o tym, aby na etapie wykonywania hydroizolacji zostało ona wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, co w późniejszym terminie będzie miało wpływ na prawidłowe funkcjonowanie izolacji termicznej oraz podłogi. Wykonanie izolacji termicznej z wykorzystaniem pianki wiąże się z zastosowaniem konstrukcji pomiędzy którą zostanie zainstalowana izolacja. Rozwiązanie tego typu również sprawdzają się w budynkach, gdzie planowana jest termomodernizacja, a środki na ten cel są ograniczone. Dostępna obecnie technologia wraz z Pianką OK powoduje, że wielu inwestorów bardzo poważnie rozważa zastosowanie tego rozwiązania, a wielu z nich już z niego skorzystało.

Top